James Boag: Yoga Immersion

MOVEMENT & SOUND & MEDITATION

ENGLISH VERSION HERE

Zažijte intenzivní ponoření do učení jógy v její celistvosti. Vyzkoušejte staletími prověřené principy v praxi pohybu, manter a meditace. Poznejte harmonii všech úrovní Vaší bytosti.

Zveme vás na workshop Jamese Boaga, uznávaného učitele jógy, který představí své pojetí jógy postavené na moudrosti starých věků, ovšem aktualizované pro moderní dobu. Výsledkem je neotřelé pojetí propojující svobodný a přirozený pohyb se staletími prověřenými principy a technikami, které nám umožňují lépe poznat sami sebe a způsoby, jakými interagujeme s okolním světem.

Workshop Yoga Immersion:

  • představí jógu v její celistvosti (základní principy a široký rejstřík technik)
  • ukáže jógu z jiných úhlů pohledu, než bývá obvyklé, jde o staletími prověřené principy a jejich aplikaci pro běžný život člověka v 21. století
  • představí základy učení Jóga Súter a Bhagavad Gíty srozumitelnou a prakticky orientovanou formou
  • naučí nové způsoby, jak se lze pohybovat a jak použít pohyb jako výživu pro tělo (budeme směřovat k dlouhověkosti a k udržitelnosti)
  • nabídne celou škálu jógových technik, které vyživují i jemnější obaly naší osobnosti – včetně vibrací manter, kterými je James vyhlášený
  • je vhodný pro všechny se zájmem nejen o jógu, ale o způsoby jak se cítit harmonicky na všech úrovních našeho bytí.

Důležité informace:

Kdy: 15.–17.9. 2023
Kde: Jemný Svět a Taiji Akademie, Praha 2
Cena: 4900,- za celý workshop a nebo jednotlivé bloky, jejich rozpis najdete tady.
Přihlášení a další informace: ohni.ohen@gmail.com

Více o workshopu

Slovo „immersion“ znamená ponoření se, příp. zahloubání nebo pohroužení. Přesně to nás čeká, neboť jóga je disciplína veskrze komplexní a s nedozírnou hloubkou. James Boag o ní říká: „Jóga je prověřeným celoživotním, sebevzdělávacím, rehabilitačním a ozdravným programem, který nám pomáhá pochopit to, kým doopravdy jsme ve své celistvosti. Budeme postupovat holisticky skrze pohybové, meditační a písňové techniky, formou hry a zkoumání vztahů na různých úrovních.“

Program:

Pátek večer: ÚVOD: Jóga a celý náš život (18:00-20:30).

Sobota ráno: YOGIC MOVEMENT vol. I (Kultivace harmonie prostřednictvím pohybu, klidu, plynulosti a propojení) (10:00-13:00)

Sobota odpoledne: JÓGOVÁ MOUDROST V PRAXI (Vplétání harmonie do struktury života s praktickým učením z jógových súter) (15:00-18:00)

Neděle ráno: YOGIC MOVEMENT vol II (Využití dvojic protikladů k proměně bitevního pole života v taneční parket) (9:30-12:30)

Neděle odpoledne: ZÁVĚREČNÁ INTEGRACE: (souznění s praktickým učením Bhagavadgíty) (13:30-16:00)

Ceny jednotlivých bloků:

Po jednotlivých dnech:


Pátek večer: 1200,-
Sobota celý den (YOGIC MOVEMENT vol I a učení Jóga Súter): 2400,-
Neděle celý den (YOGIC MOVEMET vol II a učení Bhagavad Gíty): 2400,-

Po tématech:


balíček YOGIC MOVEMENT – principy jógového pohybu ať již na podložce, nebo mimo ni – SO dopoledne a NE dopoledne: 2400,-

balíček YOGIC WISDOM – učení Jóga Súter a Bhagavad Gíty pro naši každodennost – SO odpoledne a NE odpoledne: 2400,-

Více o workshopu:

Celostní jóga s Jamesem Boagem: Uvedení praktické jógy do života

Klasické jógové texty nejsou o čtení knih a filozofování v křesle! Jsou o tom, jak prakticky, obratně a efektivně pracovat v našem světě neustálých změn.
Na tomto jedinečném víkendovém kurzu se dozvíte více o tom, jak vnést do svého života pevnou podporu jógových principů. Díky svému vzdělání a výcviku v sanskṛtu a jedinečnému holistickému přístupu k józe James zprostředkovává učení takovým způsobem, aby nám skutečně došlo, a my je mohli snadno aplikovat ve svém životě. Na tomto semináři budeme rozvíjet porozumění, abychom prohloubili osobní a trvalý vztah k praktickým principům zakódovaným v klasických jógových textech, včetně:

  • jak pomocí pevných a časem prověřených principů jógových súter vplést do struktury života větší harmonii.
  • Bhagavadgíta: co dělat, když nevíme, co dělat? Co dělat, když si uvědomíme, že jsme sami sobě nepřáteli? Jak proniknout do oblasti naší psychiky a proměnit ji z místa roztříštěnosti v místo prohlubující se harmonie?

Během tohoto víkendu, kdy budeme zkoumat principy jógy a jógových pohybů, cvičení a komunikačních her, meditací, příběhů a písní, prohloubíme své porozumění časem ověřené jógové moudrosti zakódované v Jógové sútře a Bhagavadgítě a odejdeme inspirováni praktickými nástroji, které nám pomohou a podpoří každodenní praxi ve všech aspektech života.
Je to příležitost k inspirativnímu a posilujícímu víkendu ponořenému do podpůrného étosu praktického jógového učení. Získáme hlubší, zkušenostní porozumění tomu, jak můžeme aplikovat jógové principy ve všech aspektech života, a cestou si užijeme spoustu zábavy!

O Jamesovi

James jógu a její filozofii učí po celém světě. Ve svém pojetí se věnuje především základním jógovým principům a přirozenému pohybu. Svým pojetím aktualizuje moudrost tradičního učení jógy pro moderní dobu. Vystudoval sanskrt v jihoindickém Mysore, sdílení svých zkušeností se věnuje již dvacet let. V září v Praze povede workshop YOGA IMMERSION.
Více o Jamesovi najdete na: http://www.jamesboagyoga.com/
Jeho online kurzy najdete na: http://www.yogaanytime.com/

Whole Life Yoga: Perennial Principles of Practical Yoga Philosophy
Bringing the ancient wisdom of the Bhagavad Gītā and Yoga Sūtra to vivid life.

Immerse yourself in the deep, practical teachings of yoga: the way of Presence, Receptivity, Awareness and Gratitude, the platform for skilfulness and efficiency in all aspects of life. Experiential exploration of the time tested teachings of the Yoga Sūtra and Bhagavad Gītā through story and song, movement and meditation, communication and inquiry.

Schedule:

Friday 18:00-20:30: Yoga and the whole of our lives. Yoga through everything we do. Introductory session

Saturday morning: 10:00-13:00: Yogic movement volume one (Cultivating harmony through motion, stillness, fluidity and connection)

Saturday afternoon 15:00-18:00: Weaving harmony into the fabric of life with practical teachings from the yoga sūtra

Sunday morning 9:30-12:30: Yogic movement volume two (Harnessing the pairs of opposites to transform the battlefield of life into a dancefloor)

Sunday afternoon: 13:30-16:00 Making the whole field sing with practical teachings from the Bhagavad Gītā

Important information:

When: 15-17 September 2023
Where: Jemný Svět and Taiji Akademie, Prague 2
Price: 4900CZK
Registration and further information: ohni.ohen@gmail.com

Find more about James:

James teaches yoga and its philosophy all over the world. He focuses on the basic principles of yoga and natural movement. His approach updates the wisdom of traditional yoga teachings for modern times. He studied Sanskrit in Mysore, South India, and has been sharing his experiences for twenty years. In September, he will lead a YOGA IMMERSION workshop in Prague.
More about James at: http://www.jamesboagyoga.com/
His online courses can be found at: http://www.yogaanytime.com/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *