Po stopách moderní jógy


Příběhy těch, kteří tvořili podobu jógy, jak ji známe dnes.

Šrí Jógendra (1887–1989)

“Jógendra byl novým typem jógového učitele, místo citování sanskrtských veršů hovořil moderním jazykem. Jak již bylo zmíněno stál na pomezí mezi Indií a Západem, mezi moderním a tradičním světem. Zároveň se nestáhl ze světského světa, naopak patřil do řady jóginů-hospodářů, založil rodinu a jeden z jeho dvou synů později vedl jeho institut. Jógendra byl tedy ideální postavou pro transformaci jógy do dnešní podoby. Je ironií osudu, že jeho jméno zapadlo. Dnes si snad nikdo ze zástupů praktikujících jógu jako volnočasovou aktivitu nevzpomene, že Jógendra byl první, kdo jógu takto pojal. Že to byl on, kdo otevřel nejen první jógové studio, ale zároveň i pomyslné dveře do jógového světa pro širokou veřejnost (včetně žen). V jeho pojetí jógové praxe se vyskytovalo to, s čím ji máme spjatou i dnes – dynamiku, provádění pohybů v rytmu dechu a jako završení lekce dnes tak oblíbenou relaxační šavásanu.”

Z článku Šrí Jógendra, Zapomenutý průkopník pro Jóga dnes 3/2021 (květen, červen)

Odkazy na videa, věnované Jógendrovi:

Svámí Kuvalajánanda (1883–1966)

“Když se zamýšlím nad významem Svámího Kuvalajánandy pro rozvoj moderní posturální jógy v Indii, je mi líto, že přízvisko “Otec moderní jógy” už bylo přiděleno jinému průkopníkovi. Kuvalajánanda by si ho zasloužil. Byl tím, kdo svým zápalem a politickým vlivem pomáhal jógu rozšiřovat po celé Indii, ale také její pojetí zásadním způsobem změnil a přizpůsobil moderním časům. V době převratných objevů ve fungování těla (zejm. týkajících se hormonálního systému) a rozvoji nových přístupů ke zdraví a terapii (např. osteopatie a chiropraxe) zařadil jógu do tohoto vlivného proudu. Jako indický nacionalista chtěl ukázat, že jóga, dávné indické dědictví, byť patřičně upravené a očištěné, uspěje i v moderním světě vědeckého výzkumu. Nutno podotknout, že ač profesně nebyl vědec, výsledky vědeckého výzkumu uznával, i když byly v rozporu s jeho očekáváními a tím, co bylo v jógovém světě považováno za dané. Pro českého jógového čtenáře není bez zajímavosti, že Kuvalajánandova Jógová terapie byla první knihou tohoto druhu u nás vydanou.”

Z článku Svámí Kuvalajánanda, V čele národního jógového obrození pro Jóga dnes 4/2021 (červenec, srpen)

Odkazy na videa, věnované Kuvalajánandovi:

Pozdrav slunci

Pozdrav slunci dnes patří do výkladní skříně jógy. I lidé jógou prakticky nepolíbení jej zpravidla znají a považují jej za pevnou součást její praxe. Velké množství dnes populárních jógových stylů je postaveno právě na pozdravu slunci. V dnešním díle našeho seriálu se podíváme na to, že pozdrav slunci nebyl józe vlastní odnepaměti, jak máme dnes tendenci předpokládat, ale že jeho vstup na jógové jeviště se odehrál výrazně později… Pokud se budeme ptát po původu pozdravu slunci, stopy nás dovedou k člověku jménem Bhavanarao Pratinidhi Pant. Ten vydal v roce 1928 knihu věnovanou praxi pozdravu slunci a  právě příběh tohoto zapáleného fanouška kulturistiky a gymnastiky je svou dobu velmi výstižný…

Z článku Zápas o pozdrav slunci pro Jóga dnes 5/2021 (září, říjen)

Odkazy na videa:

Všechna videa naleznete tady