Další vzdělávání


V současné době se podílím na několika projektech, které jsou zaměřené na další jógové vzdělávání ať již formou akreditovaných kurzů nebo jednotlivých seminářů.

Škola jógy a zdravého pohybu Lenky Oravcové

Obsah kurzu je zvolený tak, aby propojil znalosti a praxi tradičních jógových systémů se současným vědeckým poznáním (s integrální anatomií, moderní fyzioterapií, psychologií a psychosomatikou). V rámci kurzu budeme procházet různými jógovými styly (hatha, aštánga vinjása, prána vášja, preventivní a terapeutická jóga atd.), ovšem nejvíce se budeme při výuce soustředit na pochopení principů, na základě kterých tělo, mysl a jógový přístup funguje.
Garantem kurzu je Lenka Oravcová a jeho výstupem je osvědčení potřebné k získání živnostenského listu a k vedení skupinových i individuálních lekcí jógy a v prodloužené verzi studia i mezinárodní certifikát RYT 200 (Registered Yoga Teacher).

  • víkendový kurz – další začíná na podzim 2023
  • večerní škola – začíná v lednu 2024

Škola jógy Think Yoga v Českých Budějovicích

Akreditovaný 200hodinový lektorský kurz, po jehož úspěšném absolvováním můžete žádat o vydání Živnostenského listu: POSKYTOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI JÓGY. Více informací najdete tady: https://www.thinkyoga.cz/skola-jogy

Tematické nadstavbové semináře NEXT LEVEL

NEXT LEVEL je seberozvojová platforma, jejímž záměrem je napomáhat k rozvoji člověka jako mnoharozměrné bytosti zahrnující nejen tělo, ale i energii, duši … až k těm vrstvám, kde se dotýkáme čehosi, co nás jako osobnosti přesahuje. Garantem je Petr Smil. Více najdete zde: https://www.pranayoga.cz/next-level/