Slovo “jóga” dnes pokrývá velmi širokou oblast technik a různých přístupů k práci s vlastním tělem a dechem. Za svou více než desetiletou lektorskou praxi se mým mottem stalo, že: “Praxe jógy by měla být hlavně praktická.” Tím myslím, že by jógová praxe měla být přizpůsobená potřebám a nárokům moderního života. 

Dlouhodobá praxe může mít tyto efekty:

  • lepší uvědomění vlastního těla, jeho otevření a zpružnění. Tělo již není “překážkou”, 
  • náprava chybných dechových stereotypů. Člověk místo chaotického lapání po vzduchu zkrátka dýchá,
  • redukce stresu, uvolnění, schopnost nepotřebné věci pustit a posouvat se dál
  • zlepšení schopnosti se koncentrovat a nahlížet životní situace z nových úhlů pohledu

Ve výsledku výše zmíněné zásadním způsobem zvyšuje kvalitu života. Uvedené změny nepřichází “automaticky” po absolvování “několika” lekcí, ale vlivem dlouhodobého směřování a objevování. Pokud se chcete vydat směrem k lepšímu uvědomění svého těla a sebe sama, jsem tu pro vás.

Společně můžeme:

  • zlepšovat tělesnou kondici pomocí jógových ásan a dalších cvičení
  • ladit dech s pomocí dechových technik
  • skrze relaxaci odstraňovat efekty stresu a hektického způsobu života
  • pomocí meditace hledat způsoby, jak lépe pochopit fungování naší mysli.

Nutno podotknout, že nic z výše uvedeného se nedá praktikovat odděleně – jsme komplexní bytosti a vše souvisí se vším a navzájem se podporuje.

Skupinové lekce

Individuální lekce

Akce a workshopy

Online lekce

Další vzdělávání