Po stopách moderní jógy

Příběhy těch, kteří tvořili podobu jógy, jak ji známe dnes.

Šrí Jógendra (1887–1989)

“Jógendra byl novým typem jógového učitele, místo citování sanskrtských veršů hovořil moderním jazykem. Jak již bylo zmíněno stál na pomezí mezi Indií a Západem, mezi moderním a tradičním světem. Zároveň se nestáhl ze světského světa, naopak patřil do řady jóginů-hospodářů, založil rodinu a jeden z jeho dvou synů později vedl jeho institut. Jógendra byl tedy ideální postavou pro transformaci jógy do dnešní podoby. Je ironií osudu, že jeho jméno zapadlo. Dnes si snad nikdo ze zástupů praktikujících jógu jako volnočasovou aktivitu nevzpomene, že Jógendra byl první, kdo jógu takto pojal. Že to byl on, kdo otevřel nejen první jógové studio, ale zároveň i pomyslné dveře do jógového světa pro širokou veřejnost (včetně žen). V jeho pojetí jógové praxe se vyskytovalo to, s čím ji máme spjatou i dnes – dynamiku, provádění pohybů v rytmu dechu a jako završení lekce dnes tak oblíbenou relaxační šavásanu.”

Z článku Šrí Jógendra, Zapomenutý průkopník pro Jóga dnes 3/2021 (květen, červen)

Odkazy na videa, věnované Jógendrovi:

Svámí Kuvalajánanda (1883–1966)

“Když se zamýšlím nad významem Svámího Kuvalajánandy pro rozvoj moderní posturální jógy v Indii, je mi líto, že přízvisko “Otec moderní jógy” už bylo přiděleno jinému průkopníkovi. Kuvalajánanda by si ho zasloužil. Byl tím, kdo svým zápalem a politickým vlivem pomáhal jógu rozšiřovat po celé Indii, ale také její pojetí zásadním způsobem změnil a přizpůsobil moderním časům. V době převratných objevů ve fungování těla (zejm. týkajících se hormonálního systému) a rozvoji nových přístupů ke zdraví a terapii (např. osteopatie a chiropraxe) zařadil jógu do tohoto vlivného proudu. Jako indický nacionalista chtěl ukázat, že jóga, dávné indické dědictví, byť patřičně upravené a očištěné, uspěje i v moderním světě vědeckého výzkumu. Nutno podotknout, že ač profesně nebyl vědec, výsledky vědeckého výzkumu uznával, i když byly v rozporu s jeho očekáváními a tím, co bylo v jógovém světě považováno za dané. Pro českého jógového čtenáře není bez zajímavosti, že Kuvalajánandova Jógová terapie byla první knihou tohoto druhu u nás vydanou.”

Z článku Svámí Kuvalajánanda, V čele národního jógového obrození pro Jóga dnes 4/2021 (červenec, srpen)

Odkazy na videa, věnované Kuvalajánandovi: