Kurzy a semináře

kurz Síla přirozeného dechu od 7.6.

Dech stojí v čele zájmu adeptů jógy v podstatě od nepaměti. O tom, proč tomu tak je, se nemusíme dlouze rozepisovat. Postačí, když mírně upravíme známé rčení: „Kam nemůže dech, tam musí lékař.“

Stává se, že přílišnou snahou o jeho kultivaci svůj dech zbytečně znásilňujeme a snažíme se ho přizpůsobit své představě toho, jaký by podle nás měl být. V rámci našeho mini-kurzu se ale na dech podíváme z jiného úhlu pohledu. V duchu hesla: „Free your breath.“ Náš přístup bude vycházet ze základní premisy, že naše tělo ví, jak má dýchat a zároveň chce dýchat. To, co je potřeba je “pouze” odstranit překážky v plynutí našeho dechu. Hlavním zaměřením bude to, jak naše tělo poskládat, aby jej dech mohl prostoupit. Tomu bude odpovídat skladba lekce, kdy po úvodním ladění bude následovat ásanování zohledňující plynutí našeho dechu. Závěr lekcí bude věnován jemnější práci s naším dechem, kdy naznačíme přesahy, jak s ním dále pracovat v rámci relaxace a některých meditačních technik.

Předchozí zkušenost s jógou je vítána, ne však vyžadována.

Úterky od 19:15 (začíná 7.6.)
Jemný Svět, Chopinova 10, Praha 2
Cena: 800,- (čtyři 90minutové lekce)
Přihlášení a další info: ohni.ohen@gmail.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *