• Svámí Šivánanda: Moderní světec a propagátor jógy

  Článek v Jóga Dnes (2/2023, www.jogadnes.cz) Ve svém vyprávění o historii moderní jógy jsme se již dostali k velkým jménům, které formovaly podobu jógy, jak jí známe dnes. Tento díl věnujeme postavě, která je ve více ohledech mimořádná. Mimořádný je Šivánandův podíl na rozšiřování jógy po celém světě. Z dnešního úhlu pohledu se zdá neuvěřitelné, jak dokázal rozšířit své poselství bez moderních technologií na dálku s pomocí svých studentů a nemalého množství dopisního papíru. Mimořádný je také jeho příběh – kdybychom hledali ideální životopis jógového světce a gurua, těžko bychom našli lepší. Lékařem doma i v zahraničí Svámí Šivánanda se

  Read More

 • B.K.S. Iyengar: Díl druhý: Cesta na jógový trůn

  Přepis textu otištěného v Jóga Dnes 1/2023 (www.jogadnes.cz) B. K. S. Iyengara jsme na konci minulého dílu zanechali v Pune, kde se navzdory těžký začátkům etabloval jako učitel jógy. Vedle svého angažmá v prestižním sportovním klubu vedl také soukromé a skupinové lekce a postupně se stavěl na vlastní nohy. V roce 1940 jeho smlouva skončila a jeho čekala léta plná nejistoty a nuznosti. Přestože zažíval první úspěchy a ocenění svého přístupu postaveném na preciznosti provádění ásan – v minulém díle jsme vzpomínali nadšení mahárádži Bhavanaraa a jeho (ne)odměnu – rozhodně zatím bylo daleko k tomu, aby se jeho věhlas více

  Read More

 • B.K.S. Iyengar: Díl první: Pomalá cesta vzhůru

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 6/2022 (https://www.jogadnes.cz/). V tomto díle se podíváme na jednu z ikonických postav moderní jógy, která se z velmi nuzných poměrů vypracovala v jógovou osobnost s vlastním osobitým pojetím a celosvětovým dosahem. Řeč je o autorovi řady vlivných jógových publikací, který precizností provádění i velmi náročných ásan udivoval až do svého pokročilého věku. Jeho příběh až nápadně připomíná pohádku o ošklivém káčátku, kdy se neduživý chlapec navzdory mnoha překážkám stal mistrem jógy. V našem povídání se zaměříme na to, co bylo na začátku jeho životní pouti. Bellur Kršnamčar Sundarádža Iyengar, jak zní jeho celé jméno, se narodil 14. prosince 1918 v 

  Read More

 • Indra Déví: Druhý díl: První dáma jógy na Západě

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 5/2022 (https://www.jogadnes.cz/).Minulý díl našeho cyklu jsme ukončili v situaci, kdy byl Kršnamáčarja v podstatě donucen přijmout budoucí Indru Déví (zatím ještě Evženii Petersen) ke studiu jógy ve své škole. Při mapování její životní pouti jsme viděli, že ač její život nabíral všelijaké zákruty a o zvraty nebyla nouze. Čas od času se jí různými způsoby připomínala jóga a ona pociťovala spontánní touhu putovat do Indie. Ač se tam nakonec dostala, její duchovní směřování se rozmělnilo v roli manželky diplomata plného společenských událostí a bohatého nočního života. Byla to její záhadná nemoc, která jí

  Read More

 • Indra Déví: První díl – Klikatá cesta k józe

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 4/2022 (https://www.jogadnes.cz/). V tomto díle našeho seriálu mapující zrod moderní jógy se zaměříme na jednu ze zásadních postav, které se zasloužily o „vývoz“ jógy na Západ. Indra Déví, ač byste to podle jména neřekli, se narodila ve východní Evropě a svůj bohatý život rozdělila mezi celou řadu zemí. Z rodného Lotyšska se jako herečka přes Berlín dostala do Indie, kde se stala filmovou hvězdou, manželkou diplomata a „na poslední chvíli“ absolvovala také jógový výcvik. Osud ji zavedl do Číny, kde poprvé jógu učila, avšak nejvíce sebe a jógu zpopularizovala ve Spojených Státech, kde

  Read More

 • Kršnamáčarja: Otec moderní jógy, díl druhý: Změna jako základní jistota

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 3/2022 (https://www.jogadnes.cz/). V předchozím díle našeho seriálu jsme mapovali život jedné z hlavních postav moderní jógové renesance – Tirumalaie Kršnamáčarji. Společně jsme prošli období jeho studií včetně slavné, byť nejisté cesty do Tibetu. Viděli jsme i zásadní předěl v jeho životě, kdy byl maisúrským mahárádžou pověřen výukou tělocviku a jógy v budově Džaganmohanova paláce. Zmiňovali jsme, že to, co Kršnamáčarja chlapce z královské rodiny učil, bylo v tehdejším jógovém kontextu přelomové. Přelomové jednak formou samotné praxe ásan, kdy se do jednotlivých pozic vstupovalo dynamicky přes sekvenci pozdravu slunci, jednak ásanami samotnými, které se svou obtížností vymykaly tehdejšímu hlavnímu

  Read More

 • Kršnamáčarja: Otec moderní jógy, díl první: Cesta na mahárádžův dvůr

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 2/2022. Poprvé se v našem seriálu mapujícím historii moderní jógy dostáváme ke jménu, které je dodnes živé v celém jógovém světě. Kršnamáčarja bývá líčen jako ten, kdo oživil skomírající jógovou tradici, položil základy moderní jógy a kdo si ne nadarmo vysloužil přízvisko „otec moderní jógy“. Jak už to u velkých jmen bývá, to, jak jsou tyto postavy vnímány s odstupem času, se častokrát liší od historické reality. U Kršnamáčarji je to podobné. V minulých dílech jsme viděli, že základy moderní jógy položili jiní průkopníci. Uvidíme, že ne vše, s čím je Kršnamáčarja spojován,

  Read More

 • Ohlédnutí za novodobou jógovou renesancí

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 1/2022. V našem seriálu jsme se seznámili s celou řadou zajímavých postav moderní jógové historie. Postav, jejichž jména jsou dnes vesměs zapomenuta, ale které byly zásadní pro vývoj jógy tak, jak ji známe dnes. Tento díl bude speciální v tom, že se pokusíme shrnout specifika doby, ve které tyto osobnosti žili a tvořili. Myslím si, že toto ohlédnutí je velmi vhodné před tím, než se budeme věnovat těm opravdu velkým jménům moderní jógy, jako jsou Kr3namáčarja, Pattabhi Jois nebo B. K. S. Iyengar. V tomto článku si můžeme dovolit stručně zavnímat širší historické

  Read More

 • Sítaráman Sundaram: Jógin “v utajení”

  Text otištěný v časopise Jóga dnes 6/2021 (http://www.jogadnes.cz) Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu mapující renesanci ve světě jógy, která se odehrála na počátku 20. století. Naše předchozí vyprávění se týkala průkopníků, jejichž jména jsou sice dnes už zapomenuta, ale kteří ve své době byli známí a určovali směr, jakým se jóga ubírala. Hrdina dnešního povídání byl jiný. To, že vedle svého stálého zaměstnání praktikoval jógu, nedával nikterak na odiv. Přestože při propagaci tělesné kultury a jógy stával doslova v první linii a stal se autorem prvního jógového manuálu na světě, pro své blízké okolí zůstával řadovým právníkem působícím v

  Read More

 • Zápas o pozdrav slunci

  Vyšlo v zářijovém čísle časopisu Jóga dnes (www.jogadnes.cz) v roce 2021. Pozdrav slunci dnes patří do výkladní skříně jógy. I lidé jógou prakticky nepolíbení jej zpravidla znají apovažují jej za pevnou součást její praxe. Velké množství dnes populárních jógových stylů je ostavenoprávě na pozdravu slunci. V dnešním díle našeho seriálu se podíváme na to, že pozdrav slunci nebyl józe vlastní odnepaměti, jak máme dnes tendenci předpokládat, ale že jeho vstup na jógové jeviště se odehrál výrazně později. V následujícím článku se pokusíme vystopovat jednak jeho původ a jednak to, jakým způsobem se stal nedílnou součástí praxe ásan.Tradiční příběh pozdravu slunci

  Read More