• Indra Déví: Druhý díl: První dáma jógy na Západě

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 5/2022 (https://www.jogadnes.cz/).Minulý díl našeho cyklu jsme ukončili v situaci, kdy byl Kršnamáčarja v podstatě donucen přijmout budoucí Indru Déví (zatím ještě Evženii Petersen) ke studiu jógy ve své škole. Při mapování její životní pouti jsme viděli, že ač její život nabíral všelijaké zákruty a o zvraty nebyla nouze. Čas od času se jí různými způsoby připomínala jóga a ona pociťovala spontánní touhu putovat do Indie. Ač se tam nakonec dostala, její duchovní směřování se rozmělnilo v roli manželky diplomata plného společenských událostí a bohatého nočního života. Byla to její záhadná nemoc, která jí

  Read More

 • Indra Déví: První díl – Klikatá cesta k józe

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 4/2022 (https://www.jogadnes.cz/). V tomto díle našeho seriálu mapující zrod moderní jógy se zaměříme na jednu ze zásadních postav, které se zasloužily o „vývoz“ jógy na Západ. Indra Déví, ač byste to podle jména neřekli, se narodila ve východní Evropě a svůj bohatý život rozdělila mezi celou řadu zemí. Z rodného Lotyšska se jako herečka přes Berlín dostala do Indie, kde se stala filmovou hvězdou, manželkou diplomata a „na poslední chvíli“ absolvovala také jógový výcvik. Osud ji zavedl do Číny, kde poprvé jógu učila, avšak nejvíce sebe a jógu zpopularizovala ve Spojených Státech, kde

  Read More

 • Kršnamáčarja: Otec moderní jógy, díl druhý: Změna jako základní jistota

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 3/2022 (https://www.jogadnes.cz/). V předchozím díle našeho seriálu jsme mapovali život jedné z hlavních postav moderní jógové renesance – Tirumalaie Kršnamáčarji. Společně jsme prošli období jeho studií včetně slavné, byť nejisté cesty do Tibetu. Viděli jsme i zásadní předěl v jeho životě, kdy byl maisúrským mahárádžou pověřen výukou tělocviku a jógy v budově Džaganmohanova paláce. Zmiňovali jsme, že to, co Kršnamáčarja chlapce z královské rodiny učil, bylo v tehdejším jógovém kontextu přelomové. Přelomové jednak formou samotné praxe ásan, kdy se do jednotlivých pozic vstupovalo dynamicky přes sekvenci pozdravu slunci, jednak ásanami samotnými, které se svou obtížností vymykaly tehdejšímu hlavnímu

  Read More

 • Kršnamáčarja: Otec moderní jógy, díl první: Cesta na mahárádžův dvůr

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 2/2022. Poprvé se v našem seriálu mapujícím historii moderní jógy dostáváme ke jménu, které je dodnes živé v celém jógovém světě. Kršnamáčarja bývá líčen jako ten, kdo oživil skomírající jógovou tradici, položil základy moderní jógy a kdo si ne nadarmo vysloužil přízvisko „otec moderní jógy“. Jak už to u velkých jmen bývá, to, jak jsou tyto postavy vnímány s odstupem času, se častokrát liší od historické reality. U Kršnamáčarji je to podobné. V minulých dílech jsme viděli, že základy moderní jógy položili jiní průkopníci. Uvidíme, že ne vše, s čím je Kršnamáčarja spojován,

  Read More

 • Ohlédnutí za novodobou jógovou renesancí

  Přepis článku uveřejněného v časopise Jóga dnes 1/2022. V našem seriálu jsme se seznámili s celou řadou zajímavých postav moderní jógové historie. Postav, jejichž jména jsou dnes vesměs zapomenuta, ale které byly zásadní pro vývoj jógy tak, jak ji známe dnes. Tento díl bude speciální v tom, že se pokusíme shrnout specifika doby, ve které tyto osobnosti žili a tvořili. Myslím si, že toto ohlédnutí je velmi vhodné před tím, než se budeme věnovat těm opravdu velkým jménům moderní jógy, jako jsou Kr3namáčarja, Pattabhi Jois nebo B. K. S. Iyengar. V tomto článku si můžeme dovolit stručně zavnímat širší historické

  Read More

 • Sítaráman Sundaram: Jógin “v utajení”

  Text otištěný v časopise Jóga dnes 6/2021 (http://www.jogadnes.cz) Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu mapující renesanci ve světě jógy, která se odehrála na počátku 20. století. Naše předchozí vyprávění se týkala průkopníků, jejichž jména jsou sice dnes už zapomenuta, ale kteří ve své době byli známí a určovali směr, jakým se jóga ubírala. Hrdina dnešního povídání byl jiný. To, že vedle svého stálého zaměstnání praktikoval jógu, nedával nikterak na odiv. Přestože při propagaci tělesné kultury a jógy stával doslova v první linii a stal se autorem prvního jógového manuálu na světě, pro své blízké okolí zůstával řadovým právníkem působícím v

  Read More

 • Zápas o pozdrav slunci

  Vyšlo v zářijovém čísle časopisu Jóga dnes (www.jogadnes.cz) v roce 2021. Pozdrav slunci dnes patří do výkladní skříně jógy. I lidé jógou prakticky nepolíbení jej zpravidla znají apovažují jej za pevnou součást její praxe. Velké množství dnes populárních jógových stylů je ostavenoprávě na pozdravu slunci. V dnešním díle našeho seriálu se podíváme na to, že pozdrav slunci nebyl józe vlastní odnepaměti, jak máme dnes tendenci předpokládat, ale že jeho vstup na jógové jeviště se odehrál výrazně později. V následujícím článku se pokusíme vystopovat jednak jeho původ a jednak to, jakým způsobem se stal nedílnou součástí praxe ásan.Tradiční příběh pozdravu slunci

  Read More

 • Svámí Kuvalajánanda: V čele jógového obrození

  Článek vyšel v časopise Jóga dnes 4/2021 (http://jogadnes.cz/) Jak jsme naznačili v minulém díle našeho povídání, jóga a jógini měli na začátku 20. století jisté reputační problémy. Ony podivné rituály, bojůvky a jiné nonkonformní znaky a chování, např. zmiňované únosy dětí – to vše její pověsti zrovna nepřidávalo. V dnešním díle se podíváme na postavu, která měla zásadní podíl na očištění jógy a její převedení do moderního světa. Ustavil jógu jako tělesnou disciplínu plně srovnatelnou se západními systémy a zasvětil svůj život tomu, aby mechanismy jejího působení na lidské tělo “přeložil” do jazyka moderní vědy. Dnes se budeme věnovat Ganéši

  Read More

 • Šrí Jógendra: Zapomenutý průkopník

  Článek vyšel v časopise Jóga dnes 3/2021 (http://jogadnes.cz/) Když se zamýšlíme nad historií jógy, intuitivně se snažíme dohlédnout do dávné minulosti. Zkoumáme první zmínky o józe a snažíme se jógu propojit s dobou na samém začátku lidské civilizace. Přitom často zapomínáme na to, že pro podobu jógy, jak ji známe dnes, bylo nejzásadnější zcela jiné období. Ne tak vzdálené dnešním dním. Mám na mysli začátek 20. století. Teprve tehdy jóga dostala moderní kontury. Při zkoumání této doby vás zřejmě překvapí, čím vším byl její přerod inspirován a že velkou měrou šlo o vzájemnou inspiraci a komunikaci mezi Indií a Západem.

  Read More