V současné době se podílím na několika projektech, které jsou zaměřené na další jógové vzdělávání ať již formou akreditovaných kurzů nebo jednotlivých seminářů.

Jóga Semestr

Semináře různých témat a náročností. Záměrem je vytvořit přínosné akce, na kterých se obohatíte nejenom fyzicky, ale dozvíte se i hodnotné informace. Probíhá v Jóga Letná. Více informací najdete zde: https://www.jogaletna.cz/joga-semestr

Semináře:
 • 13.1. Master Class Pozdravy Slunci, Jóga Letná
 • 20.1. Úvod do historie a filosofie jógy, Jóga Letná
 • 24.2. Historie moderní jógy, Jóga Letná
 • 12.3. Principy zdravého pohybu, Jóga Letná
 • 2.4. Úvod do relaxace, Jóga Letná

  Škola jógy a zdravého pohybu Lenky Oravcové

  Obsah kurzu je zvolený tak, aby propojil znalosti a praxi tradičních jógových systémů se současným vědeckým poznáním (s integrální anatomií, moderní fyzioterapií, psychologií a psychosomatikou). V rámci kurzu budeme procházet různými jógovými styly (hatha, aštánga vinjása, prána vášja, preventivní a terapeutická jóga atd.), ovšem nejvíce se budeme při výuce soustředit na pochopení principů, na základě kterých tělo, mysl a jógový přístup funguje.
  Garantem kurzu je Lenka Oravcová a jeho výstupem je osvědčení potřebné k získání živnostenského listu a k vedení skupinových i individuálních lekcí jógy a v prodloužené verzi studia i mezinárodní certifikát RYT 200 (Registered Yoga Teacher).

  • víkendový kurz – další začíná na podzim 2023
  • večerní škola – začíná v lednu 2023

  Škola jógy Think Yoga v Českých Budějovicích

  Akreditovaný 200hodinový lektorský kurz, po jehož úspěšném absolvováním můžete žádat o vydání Živnostenského listu: POSKYTOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI JÓGY. Více informací najdete tady: https://www.thinkyoga.cz/skola-jogy

  Tematické nadstavbové semináře NEXT LEVEL

  NEXT LEVEL je seberozvojová platforma, jejímž záměrem je napomáhat k rozvoji člověka jako mnoharozměrné bytosti zahrnující nejen tělo, ale i energii, duši … až k těm vrstvám, kde se dotýkáme čehosi, co nás jako osobnosti přesahuje. Garantem je Petr Smil. Více najdete zde: https://www.pranayoga.cz/next-level/

  Semináře:
  • 31.3.-2.4. Cesta dovnitř proti proudu času, NEXT LEVEL, Jemný Svět
  • 22.-23.4. Umění relaxace a jemné vnímání, NEXT LEVEL, Jemný Svět